Biber-Bausteine

Biberbausteine, Hohlbausteine

Kleine Biber-Bausteine, verschiedene Sets:
B 200, 9 Bausteine in 3 Formen
B 210, 18 Bausteine in 3 Formen
B 220, 27 Bausteine in 3 Formen

Große Biber-Bausteine (s. Abb.), verschiedene Sets:
B 300, 7 Bausteine in 6 Formen
B 310, 14 Bausteine in 6 Formen
B 320, 21 Bausteine in 6 Formen

Produktbereich: 

Artikelnummer: 
B 200 - 320